Ontslag lastige materie?

Het is zeer ingrijpend als u ontslagen wordt. Zoiets kan ieder overkomen. Het is niet zo dat een ontslag altijd de schuld van de werknemer in kwestie is. U kunt gewoon goed uw baan uitvoeren, maar uw functie kan komen te vervallen of het gaat bedrijfseconomisch slecht met het bedrijf. Als dat bij u van toepassing is, dan is er absoluut geen sprake van slecht functioneren, maar van bedrijfseconomisch ontslag of reorganisatie ontslag.

Wat te doen bij ontslag?

Wat de reden van uw ontslag ook is, het is voor u belangrijk dat u weet wat de procedure is tijdens uw ontslag, of ontslag kan worden voorkomen, of hoe u een juiste ontslagvergoeding weet te krijgen, en hoe een WW-uitkering werkt. Er kunnen diverse redenen worden aangevoerd door een werkgever om een werknemer te kunnen ontslaan. Het is voor u in ieder geval zeer belangrijk om in het achterhoofd te houden dat u (bijna) altijd de mogelijkheid heeft om tegen uw ontslag in te gaan. Uw ontslagzaak zal namelijk getoetst worden door een rechter of het UWV. Het is overigens niet verstandig om meteen uw ontslag te ondertekenen. En let op, ook digitaal ondertekenen is in bepaalde gevallen rechtsgeldig.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst die meteen ingaat. De werkgever hoeft geen rekening te houden met een opzegtermijn, teven is toestemming van het UWV ook niet nodig. De werkgever kan een ontslag op staande voet geven. Echter moet er wel een zeer dringende reden zijn. Indien u een werknemer moet ontslaan, dan weet u dat dit zeker niet leuk is. Als het bedrijfseconomisch een stuk minder gaat, is het echter een noodzakelijk kwaad en moet u als werkgever daarmee aan de slag. Er zijn diverse manieren waarop een arbeidsovereenkomst tot een einde kan komen. Het is ook een mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten die u bent aangegaan niet te verlengen.

In overleg arbeidsovereenkomst beƫindigen

U kunt er ook voor kiezen om samen met uw werknemer in overleg te gaan en hem een aanbod te doen om de arbeidsovereenkomst eerder te beƫindigen. Echter zullende meeste werknemers niet akkoord gaan zonder een ontslagvergoeding. Het is verstandig om te bekijken wat de werknemer eist, indien dit realistisch is dan is het slim om akkoord te gaan met de gevraagde ontslagvergoeding. Ter voorkoming van misverstanden dient het einde van de arbeidsovereenkomst dan te worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst De werknemer kan met deze overeenkomst een WW-uitkering gaan aanvragen.

Reorganisatie

Reorganisatie hoeft niet altijd ontslag met zich mee te brengen. Er zijn namelijk vele andere opties mogelijk die veranderingen kunnen brengen in de arbeidsverhouding, zoals werktijdverkorting, functiewijziging, verandering van werkplek en arbeidstijden of bijvoorbeeld begeleiding naar een nieuwe baan (outplacement). Als een bedrijf bij een reorganisatie er toch voor kiest om personeel te ontslaan, dan zal er aanvraag gedaan moeten worden bij de kantonrechter of het UWV. Als we het hebben over een reorganisatie ontslag, dan wordt er meestal altijd gekozen voor een ontslag via het UWV.