Werkomstandigheden

Het thema werkomstandigheden heeft alles te maken met gezondheid, veiligheid en welzijn bij het werk. De wettelijke basis wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet genoemd. Wat is de kern van de arbowet? De werkgever / ondernemer / bestuurder is verplicht maatregelen te treffen zodat het aangeboden werk veilig en gezond kan worden uitgevoerd. Om de arbeidsomstandigheden te onderzoeken kan de werkgever een risico-inventarisatie of RI&E laten uitvoeren en hij kan met de medewerkers in gesprek gaan. De adviseurs van Personeelsadvies-Online gaan ervan uit dat een gesprek met de werknemers altijd zinvol is over dit onderwerp. Het is tenslotte hun werk en zij zijn gebaat bij veilig en gezond. Soms levert dit verrassende voorstellen op die ook nog doelmatig en kwalitatief goed zijn.

Zware problemen eerst?

Bij een op de zes bedrijven constateert de arbeidsinspectie dat werknemers te zwaar moeten tillen. Er worden onvoldoende maatregelen getroffen om risicovol tillen te voorkomen. Vooral in voedings- en genotsmiddelen industrie gaat het slecht. Bij 40 procent van de onderzochte bedrijven in deze sector heeft de arbeidsinspectie overtredingen geconstateerd. Lichamelijke belasting is in de industrie een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid en verzuim. Het tillen van lage gewichten kan al schadelijk zijn. Het gehanteerde maximum van 23 kilo geldt alleen voor ideale omstandigheden d.w.z. dat de werknemer niet te laag of hoog, niet vaak en zonder draaien moet tillen.
Onder slechte omstandigheden of bij tillen met een hoge frequentie, kan 10 kilo al teveel zijn. Gelukkig zijn er veel bedrijven of sectoren waar aandacht wordt besteed aan deze problemen. De werkgevers en vakbonden hebben in veel gevallen een arboconvenant afgesloten. Dit betekent dat er afspraken zijn om bijvoorbeeld de tilproblemen in 2004 te inventariseren en voor een af te spreken percentage op te lossen.

Hoe is het in het bedrijf waar u werkt?

Bent u op de hoogte van de risico’s in uw functie en die van uw collega’s. Hebben u en uw collega’s voldoende hulpmiddelen en de juiste instructie hoe hiermee moet worden omgegaan? Is er tijd en aandacht voor scholing op dit punt?

De OR of personeelsvertegenwoordiging heeft vaak een belangrijke stem in de aanzet van ontwikkeling op dit terrein.

Gevaren van heftrucks

Bij het thema Opleidingen werd de heftruck als voorbeeld gebruikt. Dit is niet voor niets. Vanwege het grote aantal ongelukken zal de arbeidsinspectie tot juli 2005 extra inspecties uitvoeren. Dit is ten behoeve van uw veiligheid. Als u van mening bent dat uw veiligheid gevaar loopt vanwege de machines of apparatuur waar u mee werkt, aarzel dan niet om dit bespreekbaar te maken met uw leidinggevende of werkgever.

Zaken waar u zelf op kunt letten zijn:
– jonge collega’s van 16 of 17 mogen niet op een heftruck rijden;
– staan op de lepels is niet toegestaan;
– veiligheidsschoenen zijn verplicht (stalen neus);
– stellingen moeten beveiligd zijn tegen aanrijdingen.

In de magazijnen of werkplaats waar u rijdt, valt er wellicht nog meer over te zeggen. Is er een personeelsvertegenwoordiging (PvT) of OR. Schakel deze dan in. Blijft u met vragen zitten, schakel dan de personeelsadviseur in. Dat is beter dan zelf de arbeidsinspectie te bellen.