Arbeidsvoorwaarden

De afspraken die de werkgever met de medewerkers maakt en de rechten en plichten die hij vastlegt in de arbeidsovereenkomst, de arbeidsvoorwaardenregeling of de CAO zijn omringd door wetgeving. De onderneming is aan veel beperkingen gebonden. Aan de andere kant: er is ook veel vrijheid om afspraken te maken.

In dit thema wordt regelmatig aandacht besteed aan aspecten hiervan. Zo komen ook de kleine lettertjes aan bod. Er is echter zo veel over te zeggen, dat niet alles op deze site past. De kans is groot dat uw vragen niet direct beantwoord zijn. Aarzel niet om uw vragen te stellen of voorstellen te doen om een bepaald onderwerp aan de orde te stellen.

Is een proeftijd net zoiets als verlovingstijd?

Om aan elkaar te wennen en te kijken of het wel past, is een proeftijd een handig instrument. Bij de aanvang van een nieuwe baan wordt vaak een proeftijd afgesproken (bedongen). In de proeftijd kun je elk moment de samenwerking beƫindigen (opzeggen). Dit geldt voor zowel werkgever als werknemer.

Deze proeftijd moet aan strenge wettelijke eisen voldoen en kent nogal wat beperkingen. De maximale duur is 2 maanden en in veel gevallen zelfs korter. Als je eerst als uitzendkracht hetzelfde werk hebt gedaan bij je nieuwe baas, dan is een proeftijd vaak niet eens toegestaan. Soms wordt een contract voor een jaar afgesproken en dat is dan meteen bedoeld als proeftijd. De wettelijke regels voor een proeftijd gelden hier niet!! Het is van groot belang te letten op de formulering van de tekst in aanstellingsbrief of arbeidsovereenkomst.

Als jouw baas plotseling opzegt en jou tijdens de proeftijd wegstuurt, vraag dan altijd om de reden. Soms ben je het met die reden niet eens. Vraag altijd een schriftelijke bevestiging.

Werken op zondag?

In een aantal bedrijfstakken is dat begrijpelijk. Maar is het ook vanzelfsprekend? Soms wil de werkgever graag dat alle medewerkers ook bereid en beschikbaar zijn voor werken op zondag. Als dit bij het aangaan van een dienstverband wordt overeengekomen, dan ligt dit vast in de arbeids- voorwaardenregeling of het wordt overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. De wet stelt hieraan een aantal eisen, onder andere over het maximaal aantal zondagen dat je mag werken in een jaar. Voor bepaalde beroepen kent de wet een eigen of aanvullende regeling.