Het juiste bijbaantje kiezen – wat is het minimumloon?

In Nederland wordt het minimumloon gehanteerd. Dit is het minimale salaris dat een werkgever moet uitkeren aan werknemers voor verricht werk. Betalen ze dit minimumloon niet, dan zijn ze in (ernstige) overtreding en kunnen ze een grote boete tegemoet zien. Het hangt van de leeftijd van de werknemer af wat de exacte hoogte van het minimumloon is. Voor 23-jarigen en ouder is het minimumloon hetzelfde. Neem je een bijbaantje, dan is het goed om te kijken of en hoe ver boven het minimumloon je zit. Dit verschilt soms aanzienlijk per werkgever.

Hoogte minimumloon en leeftijd

Jongeren mogen van 15 jaar oud werken tegen betaling van het minimumloon voor 15-jarigen. Het minimumloon wordt altijd berekend op basis van een fulltime maandsalaris, ongeacht of je dit ook daadwerkelijk werkt. Het minimum week-, dag- en uurloon wordt berekend vanuit het minimum maandsalaris. Hierbij is het minimumloon voor jongeren onder de 23 jaar een percentage van het volwassen minimumloon. In de onderstaande tabel kan het minimumloon per maand, week, dag en uur bekeken worden voor alle leeftijden.

Leeftijd Per maand Per week Per dag Per uur % van volledig
23 jaar en ouder € 1.524,60 € 351,85 € 70,37 € 8,80 100%
22 jaar € 1.295,90 € 299,05 € 59,81 € 7,48 85%
21 jaar € 1.105,35 € 255,10 € 51,02 € 6,38 72,50%
20 jaar € 937,65 € 216,40 € 43,28 € 5,41 61,50%
19 jaar € 800,40 € 184,70 € 36,94 € 4,62 52,50%
18 jaar € 693,70 € 160,10 € 32,02 € 4,00 45,50%
17 jaar € 602,20 € 139,00 € 27,80 € 3,48 39,50%
16 jaar € 526,00 € 121,40 € 24,28 € 3,04 34,50%
15 jaar € 457,40 € 105,55 € 21,11 € 2,64 30%

Salaris hoger dan minimumloon onderhandelen

Hoewel het minimumloon werknemers beschermt tegen een te laag salaris, is het minimumloon wel erg laag voor de meeste mensen. Op een minimumloon is het lastig om rond te komen wanneer de baan de enige vorm van inkomsten vormt. Bij veel werkgevers zijn er mogelijkheden om een hoger loon te onderhandelen. Wel moet de werkgever hiervoor een goede reden hebben.

Ga je onderhandelen voor een hoger salaris, dan is het verstandig om vooraf goed te bedenken waarom je een hoger loon verdient. Dit kan zijn omdat je al lange tijd bij de werkgever werkt, maar ook omdat je efficiënt, snel en/of goed werkt. Je moet kunnen rechtvaardigen waarom je meer verdient dan op dit moment betaald wordt. Het is belangrijk om bij dergelijke onderhandelingen zakelijk en niet emotioneel te zijn. Je mag het hard spelen, maar moet altijd netjes en respectvol blijven. Op deze manier liggen er vaak mogelijkheden om meer dan het minimumloon te gaan verdienen.