Vergroot je combinatiekracht!

Creativiteit is niets anders dan het vermogen om nieuwe combinaties te maken op basis van bestaande elementen; het LEGO-principe. Bestaande kennis en toepassingen worden zo gecombineerd tot nieuwe producten en diensten. Het veelbelovende voetbal-kunstgras Thiolon is bijvoorbeeld voortgekomen uit een succesvolle kruisbestuiving tussen medewerkers van Ten Cate, TNO en de TU Twente, allen gedreven door hun liefde voor voetbal. Nieuwe combinaties kunnen worden gevonden voor het tot stand brengen van nieuwe producten en diensten, maar evengoed kunnen bedrijfsprocessen of zelfs de strategie van het bedrijf radicaal worden geinnoveerd door het vinden van nieuwe combinaties.

Het is dus zaak om de combinatiekracht van uw organisatie te vergroten. Hiertoe is het nodig om ervoor zorg te dragen dat medewerkers, dwars door alle organisatorische grenzen heen, kennis kunnen nemen van binnen en buiten de organisatie bestaande projecten, productintroducties, onderzoeken. Dit mogen succesverhalen zijn, maar mislukkingen en hun evaluaties zijn net zo goed belang. Ook klanten, leveranciers en onderzoeksinstellingen kunnen een waardevolle bron zijn van informatie om de combinatiekracht van uw organisatie te vergroten. Informatieuitwisseling en verspreiding van kennis kan plaats vinden via een bedrijfsjournaal, publicatieborden, openbare debriefings, en via informele bijeenkomsten. De medewerkers moeten ruimschoots de gelegenheid krijgen om hieraan deel te kunnen nemen.

Daarnaast is het van belang dat uw medewerkers open staan voor nieuwe ideeën en invalshoeken. Helaas komt het maar al te vaak voor dat medewerkers de bestaande situatie al vaststaand beschouwen en zich niet geroepen voelen om nieuwe ideeën of voorstellen te ontwikkelen. Het is belangrijk om uw medewerkers ervan te doordringen dat het bedrijfs voortdurend behoefte heeft aan goede ideeën, en dat suggesties in die richting altijd welkom zijn. Een prima steun in de rug kan hierbij gegeven worden in de vorm van een training in creatieve denkvaardigheden. Hiertoe is men altijd in staat om nieuwe ideeën te bedenken, en staat men veel meer open voor elkaars ideeën, zelfs als die op het eerste gezicht nogal afwijkend zijn van het bestaande.

Organisaties die op deze manier werken aan het vergroten van hun creatieve vermogen, zullen al snel leren dat de positieve effecten niet beperkt blijven tot het ter beschikking hebben van meer goede ideeën. De medewerkers zullen beter gemotiveerd en betrokken zijn bij hun werk, nu er van hen wordt verlangd om er actief over na te denken. Bovendien hebben creatieve, innovatieve organisaties een grote aantrekkingskracht op nieuwe medewerkers.